Šútovský vodopád

Je to najkrajší a najvyšší vodopád v Malej Fatre.

Vedie k nemu náučný chodník v príjemnom prostredí. Lesné porasty sú tu chránené najvyšším stupňom ochrany. Môžte si o nich viac prečítať na šiestich informačných tabuľách, ktoré sú po celej trase.

Túra nie je veľmi náročná a tak je vhodná aj pre najmenších turistov. Treba si však zobrať pevnú obuv, lebo cesta od Chaty Vodopád k vodopádu je kamenistá. Na Chate sa môžete cestou občerstviť dobrým jedlom alebo niečim na pitie. Určite si každý vyberie podľa svojej chuti.

Nachádza sa vo výške 822 m. n. m. v Krivánskej Malej Fatre asi 4 km severne od obce Šútovo. Z obce Šútovo je k vodopádu prístup po modrej turistickej značke a opačným smerom od Chaty pod Chlebom okolo Mojžišovych prameňov. Leží približne v strede Národnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina.

Najvyšší vodopád v Malej Fatre má celkovú výšku 38 metrov. Vznikol následkom vyzdvihnutia pohoria a poklesu Turčianskej kotliny. Vodopád sa nachádza na predpokladanej geologickej hranici medzi granitmi a granodioritmi. Samotné podložie je tvorené autometamorfovanými granodioritmi.

Šútovský vodopád je napájaný vodami Šútovského potoka, ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare Mojžišove pramene. Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra.